Ubezpieczenia komunikacyjne dla flot samochodowych

O produkcie

Programy ubezpieczeniowe dla firm są opracowywane indywidualnie. Nasz dedykowany zespół ekspertów przedstawi unikalną propozycję ochrony
z uwzględnieniem zakresu i warunków ubezpieczenia dostosowanych do specyfiki Państwa floty.

Pakiet ubezpieczeń zostanie dopasowany do Państwa indywidualnych potrzeb i naszych rekomendacji. W ramach naszej oferty proponujemy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC, NNW kierowcy i pasażerów, Zieloną Kartę oraz Assistance, również w wariancie Truck Assistance.

Formularze i dokumenty

Szczególne warunki ubezpieczenia AXA Car Assistance

pobierz plik PDF (171 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

pobierz plik PDF (122 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

pobierz plik PDF (112 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia – Ubezpieczenie autocasco

pobierz plik PDF (172 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia – Ubezpieczenie AXA Truck Assistance

pobierz plik PDF (200 KB)