Ubezpieczenia komunikacyjne dla mikroflot

Do kogo skierowana jest oferta ubezpieczeń dla mikroflot?

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców posiadających lub użytkujących od 1 do 10 pojazdów.

Dlaczego warto ubezpieczyć flotę u nas?

Flota:

  • możliwość ubezpieczenia już od 1 do 20 pojazdów,
  • niższe ceny na kolejne pojazdy – im więcej pojazdów ubezpieczysz u nas, tym wyższą zniżkę dostaniesz przy zawieraniu kolejnej umowy,
  • oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb,
  • brak wiążącej umowy generalnej – zakres i wariant ubezpieczenia każdego pojazdu jest dobierany swobodnie przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości ochrony,
  • ochrona na terenie RP i Europy,
  • indywidualna ochrona zniżek – szkody na jednym pojeździe nie wpływają na wysokość składki przy odnowieniu umowy ubezpieczenia pozostałych pojazdów ubezpieczonych u nas, które szkód nie miały,
  • brak udziałów własnych w szkodach szybowych i szkodach powstałych w następstwie działania sił przyrody, np. gradobicia, powodzi,
  • gwarantowana suma ubezpieczenia dla pojazdów zakupionych w krajowej sieci dealerskiej do 3 lat.