Ubezpieczenia transportowe

O produkcie

Ubezpieczenie transportowe jest niezbędnym elementem funkcjonowania firm produkcyjnych i usługowych. AXA proponuje ubezpieczenie wszelkiego rodzaju mienia przewożonego każdym rodzajem transportu na wszystkich jego etapach, łącznie
z niezbędnym składowaniem.

Ochrona w zakresie ubezpieczenia cargo jest oferowana zarówno dla transportów wykonywanych środkami własnymi, jak i transportów zlecanych zawodowym firmom przewozowym. Firmom z branży transportowo-spedycyjno-logistycznej (TSL) oferujemy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak również ubezpieczenie cargo zawierane na rzecz ich klientów.

Naszym Klientom oferujemy profesjonalne doradztwo. Stawiamy do dyspozycji Klientów specjalistyczne narzędzia zarządzania szkodami oraz wysoko kwalifikowany zespół likwidatorów wspomagany przez sieć rzeczoznawców. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie doskonałej jakości obsługi roszczeń, nawet jeżeli mają one charakter masowy.

Rodzaje ubezpieczeń

Oferujemy następujące rodzaje ubezpieczeń transportowych:

  • ubezpieczenie mienia w transporcie – CARGO
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP)
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS)
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego
    (związane ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady)

Formularze i dokumenty

Ubezpieczenie mienia w transporcie – CARGO

Warunki ubezpieczenia ładunków w transporcie innym niż morski CARGO od ryzyk wszystkich (UK/TR/CARGO/AR/17/04/28)

pobierz plik PDF (175 KB)

Warunki ubezpieczenia ładunków w transporcie innym niż morski CARGO od ryzyk nazwanych (UK/TR/CARGO/RN/17/04/28)

pobierz plik PDF (184 KB)

Warunki ubezpieczenia ładunków w transporcie CARGO wg Klauzul instytutowych (UK/TR/CARGO/ICC/17/04/28)

Klauzule instytutowane

pobierz plik PDF (805 KB)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCPD)

Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym – zakres podstawowy (UK/TR/OCPD/ZP/17/04/28)

pobierz plik PDF (178 KB)

Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym – zakres rozszerzony (UK/TR/OCPD/ZR/17/04/28)

pobierz plik PDF (191 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Przewoźnika Drogowego związane ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku

pobierz plik PDF (1 MB)

 

Klauzule dodatkowe do powyższych warunków:

Klauzula dodatkowa – kabotaż na terenie Unii Europejskiej (UK/TR/KABUE/17/04/28)

pobierz plik PDF (170 KB)

Klauzula dodatkowa – OC spedytora- podstawowa (UK/TR/KLOCSP/17/04/28)

pobierz plik PDF (85 KB)

Klauzula dodatkowa – OC spedytora- rozszerzona (UK/TR/KLOCSR/17/04/28)

pobierz plik PDF (86 KB)

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w kabotażu na terenie Niemiec

Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w kabotażu na terenie RFN (UK/TR/KABDE/17/04/28)

pobierz plik PDF (136 KB)

Klauzula dodatkowa – włączenie § 449 HGB (UK/TR/KLDDE/17/04/28)

pobierz plik PDF (77 KB)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS)

Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (UK/TR/FFL/17/04/28)

pobierz plik PDF (150 KB)