Ubezpieczenie dzieł sztuki

O produkcie

AXA Art to międzynarodowy ekspert w ubezpieczeniach dzieł sztuki. Od ponad 40 lat świadczymy profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, ochrony, konserwacji oraz renowacji.

Dlaczego warto?

  • ubezpieczamy od wszystkich ryzyk
  • ubezpieczamy według wartości artystycznej
  • szeroki zakres ubezpieczenia obejmuje także transport oraz wzrost wartości kolekcji
  • chronimy poza deklarowanym miejscem ubezpieczenia, w tym u konserwatorów.

Kto jest naszym klientem:

  • galerie, muzea oraz inne instytucje zainteresowane objęciem ochroną dzieł sztuki (tj. zasobów własnych, wystaw rotacyjnych oraz wypożyczeń długoterminowych) w trakcie wystaw;
  • prywatni kolekcjonerzy dzieł sztuki poszukujący ochrony dla swoich zbiorów;
  • podmioty działające na rynku obrotu dziełami sztuki.

W pełni rozumiemy jak różne mogą być indywidualne potrzeby handlarzy oraz prywatnych
kolekcjonerów. Bogactwo naszego doświadczenia jest gwarancją Twojego bezpieczeństwa.

Formularze i dokumenty

WARUNKI UBEZPIECZENIA

Warunki ubezpieczenia prywatnych dzieł sztuki [PDF, 96KB]

Warunki ubezpieczenia wystaw dzieł sztuki [PDF, 112KB]

Kontakt

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Pion Ubezpieczeń Korporacyjnych

Zbigniew Jęksa – Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Korporacyjnej
tel. +48 22 555 00 63
zbigniew.jeksa@axa.pl

 

Region Centralny i Wschodni
(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Dariusz Łukasik – Dyrektor
tel. +48 22 555 07 20
dariusz.lukasik@axa.pl

 

Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie
( woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Robert Dąbek – Dyrektor
tel. +48 12 376 97 11
robert.dabek@axa.pl

 

Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach
(woj. śląskie, opolskie)

ul. Kossutha 9
40-844 Katowice

Rafał Warzecha – Dyrektor
tel. + 48 32 72 00 732
rafal.warzecha@axa.pl

 

Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu
(woj.wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)

Pl. Wiosny Ludów 2 (wejście E od ul. Strzeleckiej, piętro 3)
61-831 Poznań

Jarosław Poszelężny – Dyrektor
tel. +48 61 625 03 24
jaroslaw.poszelezny@axa.pl

 

Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu
(woj. Dolnośląskie)

ul. Zelwerowicza 20
53-676 Wrocław

Grzegorz Czajkowski – Dyrektor
tel. +48 71 722 19 34
grzegorz.czajkowski@axa.pl

 

Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdańsku
(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

ul .C.K Norwida 4
80-280 Gdańsk

Grzegorz Koślak – Dyrektor
tel. + 48 58 732 64 21
grzegorz.koslak@axa.pl