Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna

O produkcie

Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych każdy organizator i pośrednik turystyczny musi ustanowić finansowe zabezpieczenie swojej działalności gospodarczej. Gwarancja ubezpieczeniowa jest dokumentem honorowanym przez wszystkie urzędy marszałkowskie
i zabezpiecza interesy Klientów przedsiębiorcy turystycznego w sytuacji ogłoszenia przez niego niewypłacalności.

Gwarant zapewnia:

  • zapłatę kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej;
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana.

Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa właściwy dla siedziby przedsiębiorcy turystycznego. Oferta gwarancji ubezpieczeniowej przygotowywana jest indywidualnie i jest uzależniona od obrotu organizatora turystyki, oferowanych destynacji, wysokości i terminu przyjmowanych zaliczek na poczet przyszłej imprezy oraz sytuacji finansowej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.