Ubezpieczenia turystyczne dla biur podróży

O produkcie

Organizujesz wyjazdy turystyczne, jesteś właścicielem biura podróży? – ubezpieczenie Kontynenty to produkt dedykowany właśnie dla Twojej firmy.

Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę klientom biur podróży, chroni ich przed skutkami nagłych zdarzeń losowych podczas wyjazdów turystycznych. Ubezpieczenie zapewnia pomoc Centrali Alarmowej, dostępnej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Centrala przejmuje opiekę nad ubezpieczonym, organizuje pomoc medyczną i transport, gwarantuje pokrycie kosztów leczenia bez konieczności angażowania środków pieniężnych klienta.

Zachęcamy do zapoznania się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia podróży Kontynenty. Kierownik sprzedaży właściwy dla Państwa regionu, służy pomocą w zakresie:

 • nawiązania współpracy z AXA,
 • pomoże dostosować właściwy wariant ubezpieczenia Kontynenty do potrzeb biura podróży,

Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu.

Rodzaje ubezpieczeń

W naszej ofercie znajdują się następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • Kontynenty – ubezpieczenie klientów podczas ich wyjazdów zagranicznych. Produkt swoim zakresem oraz sumami ubezpieczenia może być dostosowany do profilu działalności każdego biura podróży. Jest adresowany zarówno do biur podróży organizujących wyjazdy w Europie, jak i na całym świecie, biur specjalizujących się w wyjazdach letnich czy też zimowych, podmiotów zajmujących się turystyką młodzieżową, kursami językowymi, wyjazdami motywacyjnymi.

Ubezpieczenie Kontynenty obejmuje:

 • koszty leczenia, transportu, pełny zakres assistance niezbędny podczas pobytu za granicą
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • bagaż podróżny
 • koszty ratownictwa na morzu i w górach
 • sprzęt sportowy
 • odpowiedzialność cywilną (również podczas uprawiania sportów)
 • koszty rezygnacji z imprezy turystycznej.

Posiadamy również ubezpieczenia opcjonalne:

 • ubezpieczenie OC podczas wyjazdów zagranicznych
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
 • pakiet narciarski (obejmujący sprzęt sportowy i OC na stoku) oraz ubezpieczenie innych aktywności sportowych
 • ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych i nowotworowych

Formularze i dokumenty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty [PDF, 292KB]

REGULAMINY

Regulamin udzielania gwarancji turystycznych przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. [PDF, 95KB]

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej [PDF, 83KB]

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą [PDF, 83KB]

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków [PDF, 78KB]

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego [PDF, 88KB]

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego [PDF, 118KB]

Formularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej [PDF, 82KB]

Wniosek o rozwiązanie ubezpieczenia podróżnego Kontynenty [PDF, 66KB]

CLAIM FORMS

Claim form liability insurance [PDF, 81KB]

Claim form overseas medical and rescue expenses [PDF, 85KB]

Claim form accident insurance [PDF, 81KB]

Claim form baggage/sports equipment insurance [PDF, 85KB]

Claim form costs of resignation [PDF, 54KB]

Claim form notification of loss under tourist insurance guarantee [PDF, 92KB]