Kontynuacja ubezpieczenia

Ochrona z plusem

Kontynuacja grupowego ubezpieczenia Ochrona z Plusem

Jeśli do tej pory byłeś objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem i chcesz kontynuować ochronę, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.

W dalszym ciągu możesz korzystać z komfortu, jaki daje ubezpieczenie Ochrona z Plusem
i zabezpieczać siebie oraz swoją rodzinę na wypadek niespodziewanych wydarzeń.

Oferta skierowana jest do osób, które:

  • rozwiązały umowę o pracę z poprzednim pracodawcą,
  • osiągnęły wiek określony w dotychczasowej umowie ubezpieczenia,
  • są na urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub bezpłatnym i z tego tytułu pracodawca zawiesił opłacanie ich składek ubezpieczenia.

Do ubezpieczenia możesz przystąpić, jeżeli byłeś ubezpieczony w ramach grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem przez ostatnie 3 miesiące oraz zostały opłacone za ten okres wszystkie należne składki.

Do wymaganego 3-miesięcznego okresu zalicza się również okres Twojego ubezpieczenia u innych ubezpieczycieli, bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego w AXA. Możesz go potwierdzić certyfikatem bądź świadectwem uczestnictwa, a także oświadczeniem pracodawcy.

 

Optymalny wybór AXA

Kontynuacja grupowego ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA

W dalszym ciągu możesz korzystać z komfortu, jaki daje ubezpieczenie Optymalny Wybór AXA, i zabezpieczać siebie oraz swoją rodzinę na wypadek niespodziewanych wydarzeń.

Oferta skierowana jest do osób, które:

  • rozwiązały umowę o pracę z poprzednim pracodawcą,
  • osiągnęły wiek określony w dotychczasowej umowie ubezpieczenia,
  • są na urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub bezpłatnym, i z tego tytułu pracodawca zawiesił opłacanie składek ubezpieczenia.

Do ubezpieczenia możesz przystąpić, jeżeli byłeś ubezpieczony w ramach grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA przez ostatnie 6 miesięcy oraz zostały opłacone za ten okres wszystkie należne składki.

Do wymaganego 6-miesięcznego okresu zalicza się również okres Twojego ubezpieczenia u innych ubezpieczycieli, bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego w AXA. Możesz go potwierdzić certyfikatem bądź świadectwem uczestnictwa, a także oświadczeniem pracodawcy.

Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA [PDF, 381KB]

 

Trafna decyzja

Kontynuacja grupowego ubezpieczenia Trafna Decyzja

W dalszym ciągu możesz korzystać z komfortu, jaki daje ubezpieczenie Trafna Decyzja i zabezpieczać siebie oraz swoją rodzinę na wypadek niespodziewanych wydarzeń.

Oferta skierowana jest w szczególności do osób, które:

  • rozwiązały umowę o pracę z poprzednim pracodawcą,
  • osiągnęły wiek określony w dotychczasowej umowie ubezpieczenia,

Do ubezpieczenia możesz przystąpić, jeżeli byłeś ubezpieczony w ramach grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja przez ostatnie 6 miesięcy oraz zostały opłacone za ten okres wszystkie należne składki.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Trafna Decyzja [PDF, 352KB]

 

Wszystkich zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu.