Ochrona z Plusem

O produkcie

Ochrona z Plusem to zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz członków ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki ubezpieczeniu dajesz im poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Ochrona z Plusem to elastyczny produkt, który pomoże sprostać oczekiwaniom i potrzebom Twoich pracowników. Masz możliwość wyboru spośród 33 umów dodatkowych, np.:

  • poważne zachorowania z katalogiem 51 jednostek chorobowych,
  • pobyt w szpitalu – wypłata świadczenia nawet do 180 dni w roku oraz możliwość rozszerzenia zakresu o pobyt na OIOM, w sanatorium i rekonwalescencję,
  • operacje medyczne,
  • AXA MEDI gwarantująca szybki dostęp do świadczeń medycznych i opiekuńczych (jeżeli miał miejsce nieszczęśliwy wypadek),
  • AXA 24 i AXA 24 PLUS zapewniające dostęp do szerokiej gamy świadczeń opiekuńczych,
  • dostęp do dodatkowych świadczeń medycznych.

Dodatkowym atutem naszej oferty jest przejrzysta dokumentacja ubezpieczeniowa.

Potrzebujesz więcej informacji – zapraszamy do kontaktu.

 

Formularze i dokumenty

Grupowe ubezpieczenie na życie Ochrona z plusem (grupy od 3 do 20 osób)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem o indeksie GNOW/14/03/01 [PDF, 1MB]

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa Ubezpieczonego w następstwie NW [PDF, 106KB]

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa współmałżonka lub partnera w następstwie NW [PDF, 106KB]

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie NW [PDF, 106KB]

Tabele

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała Ubezpieczonego, współmałżonka lub partnera [PDF, 436KB]

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka [PDF, 117KB]

Tabela operacji medycznych [PDF, 133KB]

Tabela opłat i limitów [PDF, 140KB]

Tabela opłat i limitów do umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ochrona z Plusem [PDF, 50KB]

Regulaminy

Regulamin korzystania z aplikacji AXAPort [PDF, 52KB]

Formularz AML/Formularz rezydencji podatkowej

Formularz właściwy do obowiązkowego wypełnienia (dotyczy produktów z UFK) przez Ubezpieczonego w zakresie „Dane klienta” i „Rezydencja podatkowa” (jeśli brak pytania o rezydencję na deklaracji) oraz Ubezpieczającego w całości na etapie zawierania umowy; Formularz jest załącznikiem do wniosku o zawarcie/deklaracji przystąpienia do umowy. [PDF, 61KB]

Grupowe ubezpieczenie na życie Ochrona z plusem (grupy powyżej 20 osób)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem o indeksie GNOW/17/06/01 [PDF, 1MB]