Podróż


 

Ubezpieczenia turystyczne dla biur podróży

Jeśli organizujesz wyjazdy turystyczne albo jesteś właścicielem biura podróży – ubezpieczenie Kontynenty to produkt dedykowany właśnie dla Twojej firmy.

Więcej  >


 

Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna

Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna – gwarantująca sprowadzenie turystów do kraju i zwrot wpłat wniesionych przez klientów – jest akceptowana przez wszystkie urzędy marszałkowskie w Polsce.

Więcej  >

 

 


Ubezpieczenie turystyczne Kontynenty Business Travel

Ubezpieczenie zapewnia pomoc Centrali Alarmowej, dostępnej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Centrala przejmuje opiekę nad Ubezpieczonym, organizuje pomoc medyczną i transport, gwarantuje pokrycie kosztów leczenia bez konieczności angażowania środków pieniężnych Ubezpieczonego. Ryzyko związane z podróżowaniem zostaje więc zminimalizowane.

Więcej  >