Karty UFK

Szczegółowa lista funduszy

 

Aktywny Portfel Funduszy

AXA – Akcji

AXA – Selektywny Akcji Polskich

AXA – Akcji IKZE

AXA – Akcji Małych i Średnich Spółek 

AXA – Akcji Spółek Dywidendowych

AXA – AllianceBernstein Global High Yield

AXA – AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio

AXA – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

AXA – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego

AXA – Altus Aktywnego Zarządzania 

AXA – Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

AXA – BlackRock Emerging Markets Bond 

AXA – BlackRock Global Equity Income

AXA – BlackRock Japan Flexible Equity

AXA – Caspar Akcji Polskich

AXA – Euro Relative Value

AXA – Europe Emerging

AXA – Europe Small Cap

AXA – Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa

AXA – Fidelity Global Real Asset Securities

AXA – Franklin Templeton Global Fundamental Strategies

AXA – Franklin U.S. Opportunities

AXA – Global

AXA – Investor Akcji

AXA – Investor Gold Otwarty

AXA – Investor Płynna Lokata

AXA – Investor TOP 25 Małych Spółek 

AXA – Investor Turcja 

AXA – IPOPEMA Akcji

AXA – IPOPEMA Makro Alokacji

AXA – IPOPEMA Małych i Średnich Spółek

AXA – JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska

AXA – JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska

AXA – JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska

AXA – KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 

AXA – KBC Akcyjny

AXA – KBC Gamma

AXA – Legg Mason Akcji

AXA – Legg Mason Pieniężny 

AXA – Legg Mason Strateg

AXA – Lokacyjny

AXA – Lokacyjny IKZE

AXA – Makro Alokacji

AXA – MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych

AXA – MetLife Akcji Średnich Spółek

AXA – NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 

AXA – NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 

AXA – NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 

AXA – NN (L) Japonia

AXA – NN (L) Spółek Dywidendowych USA

AXA – Noble Fund Akcji

AXA – Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA – Noble Fund Global Return

AXA – Noble Fund Mieszany

AXA – Noble Fund Obligacji

AXA – Noble Fund Timingowy

AXA – Novo Papierów Dłużnych

AXA – Obligacji

AXA – Obligacji IKZE

AXA – Obligacji Korporacyjnych

AXA – Obligacji Korporacyjnych IKZE

AXA – Open Finance Aktywnej Alokacji

AXA – Open Finance Obligacji

AXA – Optimal Income

AXA – PKO Akcji Plus

AXA – PKO Obligacji Długoterminowych

AXA – PKO Skarbowy

AXA – PKO Stabilnego Wzrostu

AXA – Portfel Akcji

AXA – Portfel Bezpieczny

AXA – Portfel Cyklu Koniunkturalnego

AXA – Portfel Stabilnego Wzrostu

AXA – Portfel Zrównoważony

AXA – Quercus Agresywny

AXA – Quercus lev

AXA – Quercus Selektywny

AXA – Schroder – Greater China

AXA – Selective Equity

AXA – Selective Equity IKZE

AXA – Skarbiec Lokacyjny 

AXA – Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

AXA – Skarbiec Rynków Surowcowych 

AXA – Skarbiec Spółek Wzrostowych

AXA – Stabilnego Wzrostu

AXA – Stabilnego Wzrostu IKZE

AXA – Templeton Asian Growth

AXA – Templeton BRIC

AXA – Templeton Frontier Markets

AXA – Templeton Global Bond

AXA – Templeton Global Total Return

AXA – Templeton Latin America

AXA – UniAkcje Dywidendowy

AXA – UniAkcje Małych i Średnich Spółek

AXA – UniAkcje Wzrostu 

AXA – US Corporate Bonds

Mieszany