Samochód

Kompleksowy pakiet z ubezpieczeniem AC (autocasco) lub obowiązkowe OC.

Oblicz składkę i wybierz najlepszy wariant dla siebie.

 

OC+AC

W szeroki zakres naszego ubezpieczenia OC+AC wchodzi:

  • oferta ubezpieczeń OC, która jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami pojazdu, a także banków, które są właścicielami pojazdu na podstawie umowy przewłaszczenia pojazdów;
  • oferta ubezpieczeń AC z szerokim zakresem ochrony przed szkodami, takimi jak m. in.: zniszczenie, utrata pojazdu i jego wyposażenia (w tym również szyb), powstałymi w wyniku wypadku drogowego, zniszczeniu pojazdu przez osoby trzecie lub powstałymi wskutek działania nieprzewidzianych warunków atmosferycznych (grad, huragan, pożar) czy kradzieży pojazdu.

Więcej  >

 

 

 

Assistance

Przy zakupie dowolnego pakietu ubezpieczeń, polecamy naszym Klientom wykupienie dodatkowego ubezpieczenia Assistance, gwarantującego pomoc serwisową, informacyjną i medyczną w razie wypadku lub awarii pojazdu.

Więcej  >

 

 

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów w Polsce. Obejmuje zdarzenia związane z udziałem samochodu w ruchu drogowym, których następstwem jest uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz utrata zdrowia przez osoby poszkodowane w wypadku.

Więcej  >