Życie i zdrowie

Chronić siebie i najbliższych to coś więcej niż pieniądze. Chodzi o spokój i wsparcie w trudnych chwilach. Zadbaj o nie już teraz.


 

Plan Elastyczny
 • ubezpieczenie życia, zdrowia i następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ochrona i inwestowanie środków w UFK w jednej polisie
 • finansowe zabezpieczenie bliskich oraz wsparcie w chorobie i leczeniu

Więcej  >


 

Plan Ochronny AXA
 • kompleksowa ochrona życia i zdrowia
 • zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego
 • jedna polisa i jedna składka łączna dla współubezpieczonych

Więcej  >

 

 


Ochrona z Plusem – Pakiet Ochronny
 • ubezpieczenie na życie
 • realna pomoc na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i urodzenia się dziecka
 • w określonych sytuacjach dostęp do lekarzy specjalistów, badań i rehabilitacji

Więcej >


Ochrona z Plusem – Pakiet Moje Dziecko
 • ubezpieczenie na życie dla dziecka
 • pomoc finansowa i dostęp do lekarzy i badań w razie poważnej choroby lub wypadku dziecka
 • jedna składka i ochrona dla wszystkich dzieci

Więcej >

 


Ochrona z Plusem – Pakiet Medycyna bez granic – Best Doctors
 • ubezpieczenie życia i zdrowia
 • pokrycie kosztów leczenia nawet do 2 mln euro
 • opieka wysokiej klasy specjalistów
 • organizacja leczenia, podróży i zakwaterowania za granicą

Więcej >

Ochrona z Plusem – Pakiet Pomoc na Raka
 • ubezpieczenie życia i zdrowia
 • kompleksowe wsparcie pieniężne, medyczne i ambulatoryjne na każdym etapie choroby
 • comiesięczna renta (nawet do 12 miesięcy)
 • weryfikacja diagnozy przez wysokiej klasy specjalistów

Więcej  >

 

 

 


Vitalité
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej
 • 3 warianty ubezpieczenia do wyboru

Więcej  >

 

NNW szkolne – Bezpieczny.pl
 • Całoroczna, 24 godzinna ochrona NNW zarówno w szkole jak i w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli
 • Możliwość dostosowania wariantu do potrzeb ucznia i oczekiwań rodziców
 • Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący nieszczęśliwe wypadki, koszty leczenia, poważne zachorowania, pobyt w szpitalu jak i świadczenia assistance
 • Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie

Więcej  >