Ubezpieczenie murów i wyposażenia

Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe m.in. wskutek zdarzeń losowych (np. ogień czy zalanie). Dodatkowo w Pakiecie Optymalnym oferujemy ochronę w innych przypadkach, takich jak przepięcie bądź dewastacja. Ochronimy nie tylko Twoją nieruchomość, ale także jej wyposażenie. Istnieje możliwość rozszerzenia
zakresu ochrony o ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku, stłuczenia elementów szklanych czy powodzi.

Jeśli wynajmujesz od kogoś mieszkanie, możesz ubezpieczyć elementy stałe, w które zainwestowałeś, np. kuchnię, szafy w zabudowie, parkiet.

Przy zawarciu umowy ubezpieczenia wyposażenia z minimalną sumą ubezpieczenia wynoszącą 20 tysięcy złotych dodatkowo otrzymasz ubezpieczenie bagażu w podróży, mienia w trakcie przeprowadzki oraz zwrot kosztów transportu i czasowego składowania ruchomości w przypadku szkody.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnego pakietu, stwórz własny zakres, zgodny z Twoimi potrzebami. Dajemy Ci możliwość ubezpieczenia domu w budowie czy mieszkania
pod kredyt. Możesz także wybrać kompleksowy wariant ubezpieczenia murów wraz z wyposażeniem i ryzykami dodatkowymi: ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym
oraz Assistance.