Ubezpieczenie podróżne na terenie RP

O produkcie

Podróżuj bezpiecznie po kraju. Ubezpieczenie Kontynenty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to szeroki wachlarz ochronny na nieprzewidziane zdarzenia w zakresie:

  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • utraty bagażu podróżnego,
  • odpowiedzialności cywilnej
  • sprzętu sportowego.

Czy podróżujesz turystycznie (TRAVEL) czy aktywnie (TRAVEL SPORT) – ten produkt jest dla Ciebie. Dodatkowo w Travel Sport masz możliwość ubezpieczenia:

  • sportów wysokiego ryzyka
  • zawodowego i wyczynowego uprawiania sportu
  • uprawiania sportów ekstremalnych
  • sprzętu sportowego,
  • odpowiedzialności cywilnej związanej z uprawianiem sportu.

Opcja dodatkowa to także Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub biletu lotniczego.

Ubezpieczenie to dotyczy rezygnacji z imprezy turystycznej na terenie RP lub rezygnacji z biletu
lotniczego na terenie RP z przyczyn losowych, takich jak np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy
wypadek, śmierć, przedwczesny poród.

Sprawdź czy łapiesz się na zniżkę! Dla Grup powyżej 10 osób oraz dla osób poniżej 25 roku
życia obowiązuje zniżka składki 10%.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Formularze i dokumenty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży na terenie RP Kontynenty

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

Lista przedstawicieli i partnerów AXA sprzedających polisy TRAVEL oraz ubezpieczenia do USA i Kanady do Karty EURO 26

Wniosek o rozwiązanie ubezpieczenia podróżnego Kontynenty

CLAIM FORMS

Claim form liability insurance

Claim form overseas medical and rescue expenses

Claim form accident insurance

Claim form baggage/sports equipment insurance

Claim form costs of resignation

 

Zgłoś szkodę

Wszystkie szkody powinny być zgłaszane do Inter Partner Assistance (firmy likwidujące szkody w imieniu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.) w ciągu 7 dni od powrotu z imprezy.

Likwidacja szkód odbywa się przez wyspecjalizowane Centrum Alarmowe
INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A.

ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa tel. (022) + 48 (22) 575 90 80, fax: + 48 ( 22) 575 90 82.
Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h.
Zgłaszanie szkód po powrocie z imprezy w godzinach 9.00 -17.00.

W przypadku pytań zadzwoń – Infolinia AXA 0801 200 200