Ochrona z Plusem – Pakiet Medycyna bez granic – Best Doctors

O produkcie

Ochrona z Plusem – Pakiet Medycyna bez granic – Best Doctors® to ubezpieczenie życia i zdrowia, które zapewni Ci profesjonalną opiekę medyczną na całym świecie w razie poważnego stanu chorobowego takiego jak:

 • ­   nowotwór,
 • ­   przeszczep szpiku kostnego,
 • ­   przeszczep narządów,
 • ­   wszczepienie by-passów,
 • ­   operacja naprawcza zastawki serca lub
 • ­   zabiegi neurochirurgiczne.

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

 • poważnych stanów chorobowych zdiagnozowanych, rozpoznanych lub leczonych oraz których objawy zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono w okresie 10 lat przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz
 • poważnych stanów chorobowych spowodowanych chorobą zdiagnozowaną, rozpoznaną lub leczoną lub której objawy zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono w okresie 10 lat poprzedzających rozpoczęcie ochrony, o którą Towarzystwo zapytywało w oświadczeniu medycznym.

Ochroną ubezpieczeniową możesz być objęty nawet do 85. roku życia.

Dlaczego warto?

 • Oferujemy Ci dostęp do wysokiej klasy specjalistów, którzy pomogą Ci powrócić do zdrowia.
 • Pokrywamy koszty leczenia za granicą nawet do 2 mln euro.
 • Zorganizujemy i pokryjemy koszty przygotowania raportu na temat Twojego stanu zdrowia.

Druga opinia medyczna to opracowana przez zagranicznego eksperta medycznego opinia, dotycząca postawionej Ci diagnozy, zawierająca propozycje dalszego  leczenia. Opinia zostanie przygotowana w języku polskim.

 • Przygotujemy dla Ciebie miejsce w zagranicznej placówce medycznej i zorganizujemy cały proces leczenia:
  • podróż, transport medyczny i zakwaterowanie (również dla osoby towarzyszącej lub dawcy organu),
  • pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji i pełna opieka po niej,
  • podróż do domu,
  • zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju,

Dodatkowo otrzymasz wypłatę świadczenia pieniężnego za każdy dzień pobytu w szpitalu. Zyskasz możliwość leczenia w renomowanej placówce za granicą,  dobranej w oparciu o analizę Twojego przypadku.

 • Po zakończeniu leczenia za granicą możesz skorzystać z usług ambulatoryjnych w Polsce – bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji. W ramach limitu wynoszącego 50 000 zł możesz m.in. wykonywać badania laboratoryjne, biopsje, korzystać z RTG, USG czy tomografu. Do Twojej dyspozycji są również lekarze specjaliści i rehabilitanci.

 

Jak działa ubezpieczenie

 

Świadczenia i limity

Formularze i dokumenty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Pakiet Medycyna bez Granic – Best Doctors

pobierz plik PDF (241 KB)

Errata do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem

pobierz plik PDF (43 KB)

FORMULARZ AML I REZYDENCJI PODATKOWEJ

Dodatkowe oświadczenia klienta stosowane w ubezpieczeniach ochronnych oraz inwestycyjnych w stosunku do Klienta będącego osobą prawną jako załącznik do: wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej. Wypełnienie sekcji „Rezydencja podatkowa” jest obowiązkowe jeśli Klient będący osobą prawną kupuję ubezpieczenie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).”

pobierz plik PDF (82 KB)

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Zgłoś zdarzenie przez Internet: Wypełnij formularz lub pobierz i wypełnij wniosek z Centrum Klienta, w sekcji Polisy indywidualne.