Plan Ochronny AXA

O produkcie

Plan Ochronny AXA to długoterminowe ubezpieczenie na życie, które umożliwia kompleksowe zabezpieczenie Ciebie i Twoich najbliższych. Sam konstruujesz swoją polisę wybierając taki zakres ubezpieczenia, który aktualnie najbardziej jest Ci potrzebny. Umowę możesz również rozszerzyć na małżonka lub partnera życiowego – wszystko wygodnie w ramach jednej polisy i za jedną składkę łączną.

Dlaczego warto?

 • sam określasz zakres ubezpieczenia i maksymalną wysokość przyszłych świadczeń komponując swoją polisę w oparciu o umowę podstawową i wybrane umowy dodatkowe
 • konstruując swoją polisę możesz skorzystać z dowolnej ilości umów dodatkowych, na przykład na wypadek poważnej choroby (w tym nowotwór), pobytu w szpitalu, operacji czy też przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy
 • dzięki umowom dodatkowym, w przypadku trudnych sytuacji (np. choroba lub wypadek), masz możliwość korzystania z przydatnych pakietów świadczeń dodatkowych, które pomogą Ci szybciej dojść do zdrowia; dzięki nim możesz m.in. szybciej rozpocząć rehabilitację, skorzystać z wizyt u lekarzy specjalistów czy np. zasięgnąć porady psychologa
 • z myślą o zabezpieczeniu swoich dzieci masz możliwość zapewnienia im renty na wypadek Twojej śmierci np. dzięki umowie dodatkowej na wypadek osierocenia dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub z innych przyczyn
 • możesz kupić ubezpieczenie jako singiel i w dowolnym momencie rozszerzyć zakres ochrony na współmałżonka lub partnera życiowego – dzięki elastycznej konstrukcji ubezpieczenia cały czas korzystasz z jednej polisy niezależnie od swojego statusu rodzinnego
 • zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek/partner i dzieci, otrzymujecie dostęp do bezpłatnego pakietu usług assistance AXA 24, który został przygotowany z myślą o szybszym powrocie do zdrowia czy lepszej sprawności; w trudnych sytuacjach możesz skorzystać ze świadczeń o wartości do 6000 zł

Umowy dodatkowe

Celem umowy dodatkowej jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w umowie podstawowej w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować je do Twoich potrzeb. Decydując się na ubezpieczenie Plan Ochronny AXA możesz zabezpieczyć się dodatkowo m.in. na wypadek:

 • śmierci (również w formie ubezpieczenia terminowego),
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • trwałego i poważnego trwałego uszczerbku w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • osierocenia dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub z innej przyczyny,
 • poważnego zachorowania (np. nowotwór, udar, zawał),
 • pobytu w szpitalu,
 • operacji medycznej,
 • niezdolności do pracy z gwarancją przejęcia opłacania składek.

Ponadto w ramach ubezpieczenia AXA MEDI, które obejmuje takie zdarzenia jak np. pęknięcia i złamania kości, urazy kręgosłupa i głowy czy zwichnięcia lub skręcenia stawu, możesz skorzystać z przydatnych usług medycznych dzięki którym szybciej powrócisz do lepszej sprawności. AXA MEDI zapewnia m.in.:

 • konsultacje lekarzy specjalistów (np. ortopeda, kardiolog, chirurg)
 • rehabilitację
 • pomoc w dostępie do sprzętu rehabilitacyjnego
 • dostęp do badań: USG, RTG, laboratoryjne.

Z kolei umowa dodatkowa uzyskania Drugiej Opinii Medycznej zapewnia Ci weryfikację diagnozy przez eksperta medycznego oraz pomoc w planowaniu lub organizacji zaleconego leczenia.

Placówki medyczne i obiekty sportowe

W ramach ubezpieczenia Pomoc na Raka w wariancie VIP możesz korzystać z konsultacji dietetyka (jedna konsultacja w ciągu roku polisy) oraz karnetu uprawniającego do dwóch wizyt w tygodniu na siłowni, fitnessie lub basenie.